Ako správne zabehnúť nové brzdy

Ako správne zabehnúť nové brzdy

Ako správne zabehnúť nové brzdy

Niektorí majitelia motorových vozidiel o niečom takom ako zabehnutie nových kotúčov a brzdových platničiek ani nepočuli. Väčšinou po zasvietení kontrolky opotrebovaných bŕzd na palubovke odnesú svoje auto do servisu. Po výmene zaplatia a vozia sa ďalej ako keby sa ani nechumelilo. Zabehnutie bŕzd je však veľmi dôležité z hľadiska dosiahnutia plného brzdného výkonu.

Brzdové kotúče sa odlievajú do formy pri teplote zhruba 1300 °C. V materiály vznikajú vnútorné pnutia, resp. napätie. Uvoľní sa práve pomalým zabiehaním. Ak nové kotúče prehrejete môže sa ľahko stať, že v nich vzniknú trhliny. Niečo podobné ako keď kocku ľadu hodíte do teplej vody – jednoducho praskne. Trecie plochy brzdových doštičiek a kotúčov nie sú dokonalo rovné, to znamená, že nedoliehajú na seba 100% nou plochou ale plochou menšou. To môže spôsobiť prehrievanie a následné trhliny. Preto je nutné prvých cca 300km brzdiť iba pozvoľne kým si kotúč a dosky sadnú.

Nanášanie filmu z dosiek na kotúče

Pre vysoký brzdný účinok je dôležitý film nanesený na kotúčoch. Je potrebné, aby bol film nanesený rovnomerne čo zaručí maximálny trecí koeficient. Namáhanie bŕzd vedie k martenzitickým škvrnám, teda nerovnomerného filmu. Dostaviť sa môže aj hádzavosť kotúčov.

Fázy zabiehania bŕzd

V prvej fáze je nutné veľmi citlivé brzdenie a nepreťažovanie bŕzd. Nutné po dobu 200-300 km kým si dosky sadnú.

V druhej fáze už môžeme hovoriť o samotnom zabiehaní. Zahrejeme brzdy na prevádzkovú teplotu, počas mierneho brzdenia. Rozbehneme sa cca na rýchlosť 100 km/h a prudko zabrzdíme na rýchlosť cca 30 km/h. Opakujeme cca 6 krát. Dôležité je nezastaviť úplne do nulovej rýchlosti, aby sa nanášanie filmu neprerušilo. Pri tejto fáze môžete cítiť smrad od doštičiek čo je úplne normálne, počítajte aj s miernym úbytkom brzdového účinku čo je pri nešportových brzdách taktiež úplne normálne. Brzdy nechajte postupne vychladnúť. Povozte sa ešte trochu s autom s miernym a citlivým brzdením. Neodstavte hneď auto do garáže alebo na parkovacie miesto.

Nepodceňujte výmenu a zabehnutie bŕzd

Ako hovorí staré známe príslovie: rozbehnúť sa môžete ale zabrzdiť musíte. Kupujte radšej overené značky výrobcov, ktorý Vám poskytnú maximálny brzdný účinok. Pri krízových situáciách často rozhodujú metre. Pravidelne kontrolujte celú brzdnú sústavu. Ak Vám zlyhá tak Vám pomôžu už iba doktori alebo v lepšom prípade PZP či havarijné poistenie.